Można składać wnioski do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Opublikowano: 27 lutego 2016 przez Bartosz Nowak

Od 19.02.2016 do 31.12.2018 w placówkach odpowiednich kredytodawców można składać wnioski o udzielenie

lifebelt-160144_1280

 

wsparcia dla kredytobiorców spłacających kredyty mieszkaniowe. Dużo się o takim funduszu mówiło, jednak niewiele jest informacji na temat pomocy, którą można uzyskać. O tym czym jest fundusz, kto może uzyskać pomoc, jak i na jakich warunkach, będzie dzisiejszy artykuł.


Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego, sfinansowany przez banki o wartości 600 mln zł. Kredytodawcy „dołożyły” się proporcjonalnie do wielkości posiadanego portfela kredytów mieszkaniowych dla

gospodarstw domowych, których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 90 dni. Został powołany dla osób fizycznych, spłacających kredyty mieszkaniowe, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.


Podstawowe informacje

 1. Aby otrzymać wsparcie należy udać się do banku i zawrzeć umowę o udzielenie wsparcia. Wniosek można pobrać ze strony BGK pod poniższym linkiem: Wniosek o udzielenie wsparcia
 2. Wsparcie wypłacane jest przez 18 miesięcy w wysokości płaconej przez klienta raty (kapitał + odsetki), jednak nie więcej niż 1.500 zł/mc. Okres otrzymywania wsparcia może być krótszy, jeśli sytuacja klienta poprawi się w w tym czasie.
 3. Po otrzymaniu 18 rat następuje okres karencji trwający 2 lata
 4. Po okresie karencji następuje okres zwrotu. Kredytobiorca zwraca otrzymaną nieoprocentowaną kwotę rozłożoną na 96 równych rat (8 lat).

Jak otrzymać wsparcie

Aby otrzymać wsparcie należy spełnić przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. W dniu złożenia wniosku o wsparcie posiadać status bezrobotnego
 2. Miesięczny koszt obsługi kredytu jest większy niż 60% dochodów gospodarstwa domowego.
 3. Miesięczny dochód gospodarstwa domowego po odjęciu kosztów obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza:
  – dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – kwoty 634,00 zł- dla wieloosobowego gospodarstwa domowego – iloczynu liczby osób w gospodarstwie i kwoty 514,00 z

Powyżej podane kwoty mogą ulegać zmianie (stan na dzień 27.02.2016).


Kiedy nie otrzymacie wsparcia

Wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców nie zostanie przyznane, gdy zostanie spełniony jeden z poniższych warunków:

 1. Utrata zatrudnienia nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę lub bez wypowiedzenia z winy pracownika (tryb dyscyplinarny)
 2. Jeśli jeden z kredytobiorców uzyskał już wsparcie, z wyjątkiem gdy jeden kredytobiorca nie otrzymuje już wsparcia, a okres jego uzyskiwania nie przekroczył 17 miesięcy. Wówczas drugi kredytobiorca może ubiegać się o udzielenie takiego wsparcia, lecz maksymalny okres jego otrzymywania nie może przekroczyć 18 miesięcy
 3. Bank wypowiedział umowę kredytu mieszkaniowego
 4. Jeśli kredytobiorca otrzymuje świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu utraty pracy, wynikające z ubezpieczenia spłaty kredytu
 5. Jeśli kredytobiorca jest właścicielem innego mieszkania lub domu
 6. Jeśli kredytobiorca jest najemcą innego mieszkania lub domu
 7. Jeśli kredytobiorca posiada: inne spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków

Obowiązki kredytobiorcy

W trakcie otrzymywania wsparcia kredytobiorca jest zobowiązany poinformować kredytodawcę niezwłocznie o:

 1. Zbyciu nieruchomości, której dotyczy kredyt
 2. Podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania
 3. O utracie statusu bezrobotnego, jeśli był to warunek otrzymania wsparcia
 4. Zwiększeniu dochodów, jeśli wpłynie to na warunki na podstawie, których zostało przyznane wsparcie
 5. Obniżeniu kosztów kredytowych, jeśli wpłynie to na warunki na podstawie, których zostało przyznane wsparcie
 6. Zmniejszeniu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy, jeśli wpłynie to na warunki na podstawie, których zostało przyznane wsparcie

Zwrot wsparcia

Jak wspominałem na początku, po 2 latach od momentu zakończenia przekazywania wsparcia, kredytobiorca otrzyma z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) harmonogram z wysokością oraz terminach spłaty rat miesięcznych wraz z numerem rachunku do spłaty. Zwrot wsparcia zostaje rozłożony na 8 lat.


Jeśli znacie kogoś, kogo aktualna sytuacja finansowa powoduje, że mógłby skorzystać z wsparcia udzielonego przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, to warto podzielić się z nim niniejszym artykułem. To nic nie kosztuje, a może pozytywnie pomóc wyjść komuś z tarapatów finansowych. Jeśli będziecie mieli jakieś doświadczenia w tym temacie, którymi chcielibyście się podzielić, zapraszam do dyskusji.

Czy warto mieć kartę kredytową?

Opublikowano: 21 lutego 2016 przez Bartosz Nowak

Karty kredytowe są niezwykle popularnym środkiem płatniczym w dzisiejszych czasach. Mają chyba tyle samo credit-card-1080074_1280zwolenników co przeciwników. Sama karta kredytowa oferuje z jednej strony szereg korzyści, choć z drugiej słychać głosy, że łatwo można przez nią wpaść w spiralę długów. Zanim zdecydujecie się podpisać umowę o kartę kredytową, warto dowiedzieć się czym ona właściwie jest, jak funkcjonuje i jakie zalety oraz wady wiążą się z jej posiadaniem. Produkt sam w sobie jest dobry, jednak nie dla każdego, gdyż niewłaściwie używany może przynieść zdecydowanie więcej szkód niż korzyści.


Czym jest karta kredytowa?

Karta płatnicza, wydawana przez wystawcę, najczęściej bank, powiązana z przyznanym klientowi określonym limitem kredytowym. Karta kredytowa jest powiązana z oddzielnym rachunkiem bankowym, nie związanym z kontem osobistym, a jej posiadacz może dysponować środkami do wysokości udzielonego limitu kredytowego. Jeśli więc bank przyznał Wam kartę z limitem w wysokości 10.000 zł, to tyle środków jest do Waszej dyspozycji, choć trzeba pamiętać, że są to środki banku, a Wy korzystacie z nich na kredyt.

Nie należy mylić karty kredytowej z kartą debetową – choć to często się zdarza. Karta debetowa jest wydawana do rachunku bankowego, czyli „zwykłego” konta osobistego, które założyliście w danym banku.


Jak działa karta kredytowa?

Podobnie jak karta debetowa, umożliwia ona dokonywanie płatności bezgotówkowych zarówno w sklepach stacjonarnych jak i przez internet, wypłacanie gotówki, czy dokonywanie przelewów z rachunku karty. Z racji tego, że nie jest ona powiązana z kontem osobistym, nie będzie wpływało na jej rachunek wynagrodzenie, w związku z czym spłatę zaciągniętego zobowiązania należy dokonywać samodzielnie. Żeby wiedzieć ile pieniędzy, do kiedy oraz na jaki rachunek należy wpłacić, bank wysyła do Was co miesiąc wyciąg, zawierający informacje na temat wszystkich transakcji dokonanych w ostatnim okresie rozliczeniowym oraz kwotach do zapłaty i obowiązujących Was terminach.


Okres bezodsetkowy

Jednym z największych atutów, a zarazem najważniejszych pojęć dotyczących kart kredytowych jest tzw. okres bezodsetkowy. Jak sama nazwa wskazuje, mówi on nam w jakim terminie możemy korzystać z karty i spłacić zadłużenie, aby bank nie naliczył odsetek od zadłużenia. Okres bezodsetkowy dzieli się na 2: okres rozliczeniowy (zwykle 30 dni) i tzw. grace period (około 20 – 30 dni w zależności od banku, najczęściej 24), który trwa od końca okresu rozliczeniowego, kiedy wystawiany jest wyciąg do terminu zapadalności spłaty zadłużenia.

Przykład: Dostępny limit kredytowy = 10.000 zł. Załóżmy, że okres rozliczeniowy trwa od 1 do 30 kwietnia, a termin spłaty upływa 24 maja. Jeśli wydacie 2000 zł, to na wyciągu oprócz zestawienia wszystkich transakcji za poprzedni okres rozliczeniowy (od 1 do 30 kwietnia) znajdziecie następujące informacje:

 • Środki dostępne na karcie – 8.000 zł
 • Kwota całkowita do spłaty- 2.000 zł
 • Kwota minimalna do spłaty – 100 zł (w zależności od banku, kwota minimalna to zwykle 3% – 5% aktualnego zadłużenia)
 • Termin płatności: 24.05.2016

O tym ile zadłużenia spłacacie decydujecie sami. Bank wymaga tylko spłaty minimalnej. Oczywiście im mniejsza wpłata, tym zadłużenie na karcie pozostanie wyższe, a dodatkowo bank doliczy Wam do zadłużenia odsetki wyliczone od średniego dziennego zadłużenia powstałego na karcie. Co ciekawe, jeśli zadłużycie się na 2.000 zł, a w odpowiednim terminie spłacicie np. 1900 zł, to odsetki i tak zapłacicie od 2.000 zł, gdyż nie spełnicie podstawowego warunku skorzystania z okresu bezodsetkowego. Jeśli więc, liczycie na darmowy kredyt w postaci karty kredytowej, to ważne, aby spłacać całkowite zadłużenie w odpowiednim terminie! Wówczas rzeczywiście bank nie naliczy Wam żadnych odsetek za skorzystanie z limitu kredytowego. Dodatkowo należy wspomnieć, że tylko dokonywanie transakcji bezgotówkowych umożliwia Wam skorzystanie z okresu bezodsetkowego, gdyż najczęściej wypłata gotówki lub dokonanie przelewu z rachunku karty powoduje naliczanie odsetek od dnia wykonania transakcji!


Zalety

Jak wspominałem na początku wpisu, rozsądne korzystanie z karty kredytowej może przynieść jej użytkownikowi wiele korzyści. Oto one:

 • łatwy dostęp do pieniędzy – karta kredytowa powinna być używana przede wszystkim jako rezerwa. Gdy zabraknie Wam pieniędzy, zawsze macie dostępny limit, z którego możecie pożyczyć pieniądze, nawet za darmo o ile oddacie je we wskazanym terminie
 • okres bezodsetkowy – jeśli używacie karty kredytowej tylko do transakcji bezgotówkowych, to spłacając całkowite zadłużenie w terminie, nie będziecie płacić jakichkolwiek odsetek od wykorzystanego limitu
 • rezerwacja hoteli/biletów lotniczych – zdarza się, że chcąc zarezerwować bilet lotniczy, czy nocleg w hotelu przez internet, nie dokonamy płatności w inny sposób, jak tylko przelew z karty kredytowej.
 • chargeback – temat na osobny artykuł, a w skrócie – reklamacja płatności kartą. Gdy zapłacimy za usługę kartą kredytową, a do usługi nie dojdzie lub zostanie nieprawidłowo wykonana, to możemy złożyć reklamację do banku i odzyskać pieniądze. Często sposób ten był wykorzystywany, gdy upadające biuro turystyczne odwoływało wykupione przez klientów podróże. Klient ma większe szanse na odzyskanie pieniędzy, gdy pochodzą one z kredytu bankowego, niż jeśli samodzielnie będzie się o nie ubiegał.
 • budowanie historii w BIK – jeśli ktoś nigdy nie miał żadnego produktu kredytowego, to warto zastanowić się nad wzięciem niewielkiego kredytu ratalnego (najlepiej na 0%) lub karty kredytowej z niskim limitem. Obydwa rozwiązania mogą nie kosztować kompletnie nic, a dzięki temu budujecie pozytywną historię kredytową, która potem może zwiększyć Wasze szanse na otrzymanie kredytu, gdy będziecie go rzeczywiście potrzebować.
 • promocje bankowe – od czasu do czasu banki chcąc zachęcić Was do skorzystania z ich karty kredytowej, w zamian za podpisanie umowy i spełnienie czasem prostych warunków, oferują ciekawe bonusy w postaci gotówki, bonów, tabletów, telewizorów czy innych gadżetów

Wady

Tym razem pora na drugą stronę medalu:

 • łatwy dostęp do pieniędzy – dla jednych może być zaletą, a dla innych wadą. Świadomość tego, że macie przy sobie limit kredytowy może budzić pokusę wydawania pieniędzy, czyli zadłużania się
 • łatwość zwiększania limitu kredytowego – zwykle jeden telefon wystarczy, by niemal natychmiastowo zwiększyć limit kredytowy np. z 1000 zł do 5000 zł. Im wyższy limit tym wyższe opłaty i odsetki, które prawdopodobnie bank będzie mógł „ściągnąć” ze swojego klienta, dlatego również sam podejmuje działania w postaci motywowania telemarketerów, czy doradców, aby zwiększać limity kredytowe na kartach swoich klientów
 • obciążenie zdolności kredytowej – im wyższy limit tym większe obciążenie dla zdolności kredytowej. Nawet jeśli zadłużenie na karcie wynosi 1000 zł, zaś dostępny limit 20.000 zł, to każdy bank przy obliczaniu zdolności kredytowej weźmie pod uwagę, jakbyście byli zadłużeni na maksymalną kwotę – w tym przypadku 20.000 zł. Wasze miesięczne zobowiązanie wynikające z posiadania karty z powyższym limitem będzie wynosiło od 500 zł do 1000 zł (w zależności od banku) niezależnie od wysokości aktualnego zadłużenia, co może przekreślić szansę otrzymania kredytu
 • wypłaty z bankomatów/przelewy – jak wcześniej wspominałem obie te transakcje powodują, że nie macie możliwości skorzystania z okresu bezodsetkowego, a dodatkowo niemal zawsze są obciążone prowizją (najczęściej 3% – 6% kwoty transakcji – zwykle nie mniej niż 5 zł)

Najważniejsze koszty

Decydując się na kartę kredytową, warto zwrócić uwagę na kilka podstawowych punktów w taryfie opłat i prowizji:

 • opłata za wydanie karty – pobierana w momencie uruchamiania produktu kartowego
 • opłata za użytkowanie karty – pobierana w odstępach miesięcznych lub rocznych
 • kwota zwalniająca z opłat – często jest możliwość uniknięcia opłaty za użytkowanie karty, pod warunkiem dokonania transakcji bezgotówkowych na daną kwotę
 • koszt ubezpieczenia – często nieobowiązkowe, jeśli jednak już mamy kartę ubezpieczoną, to warto sprawdzić z jakimi opłatami się to wiąże i czy jest możliwość ich uniknięcia (np. spłacając całkowicie zadłużenie przed zakończeniem okresu rozliczeniowego)
 • oprocentowanie – od tego zależy jakich odsetek należy się spodziewać, gdy nie korzystacie z okresu bezodsetkowego. Najczęściej maksymalne możliwe, czyli 4 – krotność stopy lombardowej NBP. Na dzień dzisiejszy 10%.

Moim skromnym zdaniem karta kredytowa, to bardzo dobry produkt, jednak tylko dla osób zdyscyplinowanych, które nie dadzą się ponieść fantazji i będą kontrolować swoje wydatki i spłacać zadłużenie korzystając z okresu bezodsetkowego. Ostatnio zdarzają się bardzo ciekawe promocje bankowe, na których można sporo zarobić i one również są świetną okazją do tego, by skorzystać z takiego produktu. Nikt nie zabrania przecież go zamknąć, po otrzymaniu nagrody. Jeśli jednak ktoś ma kłopoty z oszczędzaniem i zdarza mu się wydawać więcej pieniędzy niż zarobi, to zanim zdecyduje się podpisać umowę o kartę kredytową, powinien dokładnie przemyśleć, czy jest to dobry pomysł, bo zdarzały się już wielokrotnie historie, że właśnie stopniowe zwiększanie limitu karty kredytowej, potem konsolidacje itd. powodowały wpadanie klientów w spiralę zadłużenia. Jeśli więc na blogu będę opisywał promocję karty kredytowej, która wg mojej opinii jest świetnym rozwiązaniem, to do Ciebie należy ostateczna decyzja, czy chcesz skorzystać z takiego produktu czy nie.

 

Ubezpieczenie kredytu – kiedy nie dostaniesz odszkodowania?

Opublikowano: 7 lutego 2016 przez Bartosz Nowak

insurance-911819_640Decydując się na kredyt hipoteczny wiele banków wymaga od swoich klientów polisy ubezpieczenia na życie. Często klienci nawet nie wiedzą, że jest możliwość rezygnacji z ubezpieczenia oferowanego przez bank, na rzecz indywidualnego ubezpieczenia na życie. Klienci rzadko kiedy zwracają uwagę na zapisy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia nie zdając sobie sprawy z tego, że płacą za coś co praktycznie jest martwe (odpowiednie zapisy minimalizują szansę wypłaty odszkodowania po śmierci ubezpieczonego). A co jeśli okaże się, że płacicie kilkadziesiąt/kilkaset złotych miesięcznie zupełnie bez sensu? W dzisiejszym artykule przygotowałem „najciekawsze” wyłączenia odpowiedzialności bankowych ubezpieczeń na życie proponowanych do kredytów hipotecznych.


Wyłączenia odpowiedzialności

W skrócie oznaczają sytuacje kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Przeanalizowałem Ogólne Warunki Ubezpieczeń do kredytów hipotecznych proponowanych przez 18 największych banków w Polsce i „perełki” wraz z wyjaśnieniami przedstawię poniżej.


Odszkodowanie nie zostanie wypłacone w przypadku

 • pozostawania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków, lub innych środków toksycznych lub środków psychoaktywnych (tzw. dopalaczy) za wyjątkiem leków zażywanych na zlecenie lekarza i w sposób przez niego zlecony, przy czym przez spożycie przez Ubezpieczonego alkoholu rozumie się wprowadzenie przez Ubezpieczonego do swojego organizmu takiej ilości alkoholu, że jego stężenie we krwi wynosi powyżej 0,2‰ albo do obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3 wychodzi na to, że alkoholu nie można pić w ogóle, bo ubezpieczyciel odmówi nam wypłaty odszkodowania.
 • uczestnictwa Ubezpieczonego w charakterze sprawcy w przestępstwach lub wykroczeniach, które zostały potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym  – jeśli spowodujecie wypadek samochodowy, to jest to wykroczenie
 • nieskorzystania z porady lekarskiej, nieprzestrzegania zaleceń lekarza lub poddania się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską lub uprawnionych do tego osób, chyba że zabiegi te miały na celu ratowanie życia lub zdrowia Ubezpieczonego, bezpośrednio po wypadku, któremu uległ Ubezpieczony – zapis może być interpretowany na wiele sposobów.
 • uczestnictwo w wyprawie przez ubezpieczonego, przy czym za wyprawę rozumie się: podróż lub pobyt w miejscach charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi: pustynia, góry powyżej 4 000 m n.p.m., busz, bieguny, dżungla, jak również tereny lodowcowe lub śnieżne, o ile wymagają użycia sprzętu asekuracyjnego – jeśli ktoś będzie miał zawał podczas wycieczki na Pustyni Błędowskiej, to rodzina nie dostanie nic?
 • Uprawiania Sportu wysokiego ryzyka. Za sport wysokiego ryzyka uznaje się: sporty motorowe lub motorowodne, lotnicze, spadochronowe, baloniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo, szybownictwo, kitesurfing, surfing, windsurfing, zorbing, nurkowanie, kajakarstwo górskie, skoki do wody, skoki na linie, sztuki walki, sporty walki, sporty siłowe, strzelectwo, łucznictwo, wspinaczka, alpinizm, narciarstwo ekstremalne,  snowboarding ekstremalny, snowboarding lub saneczkarstwo poza wyznaczonymi trasami przejazdowymi speleologia, boks, bobsleje, skoki bungee, rafting, canyoning, alpinizm, wspinaczka górska i skałkowa, bobsleje, saneczkarstwo, jeździectwo – sporo tego, ale najlepszy jest zapis uzupełniający poniżej
 • oraz w wyniku czynnego udziału Ubezpieczonego w zawodach, wyścigach, rajdach samochodowych i wyczynowych treningach sportowych; za uprawianie niebezpiecznych dyscyplin sportowych uważa się również jednorazowe wzięcie czynnego udziału w zawodach lub treningach w jednej z powyższych dyscyplin sportowych! – strach robić cokolwiek.
 • choroby, która została zdiagnozowana przed okresem ubezpieczenia – jeśli ktoś umrze na zawał serca, a okaże się, że przyczyną jest nadciśnienie, na które leczył się od dawna, to ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania uposażonym
 • Wypadków lotniczych Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lecącego dowolnego rodzaju statkiem powietrznym z wyjątkiem lotu, w charakterze pasażera, za opłatą, samolotem rejsowym licencjonowanego publicznego przewoźnika pasażerów za opłatą, lub jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony jest przewożony, jako pacjent, osoba poszkodowana, ratownik lub obsługa karetki pogotowia, samolotu pogotowia lotniczego lub helikoptera pogotowia lotniczego – lot szybowcem odpada. Najciekawsze jest to, że jeśli ratownikowi medycznemu stanie się coś w pracy podczas wykonywania swoich obowiązków (akurat podczas przewożenia pacjenta helikopterem), to jemu również nie przysługuje wypłata odszkodowania! Zapis mówiący o pacjencie lub osobie poszkodowanej, która jest przewożona przez służby ratownicze, również jest co najmniej dyskusyjny
 • prowadzenia środka transportu bez uprawnień, bądź jeżeli ten pojazd nie spełniał kryteriów dopuszczenia do ruchu – nie zapominajcie o dokonaniu corocznego przeglądu w samochodzie, bo inaczej również nie kwalifikujecie się do wypłaty odszkodowania
 • bezpośredniego wykonywania pracy fizycznej w przemyśle chemicznym, wydobywczym, zbrojeniowym, energetycznym, gazowym lub drzewnym
 • bezpośredniego wykonywania pracy strażaka, ochroniarza (w tym funkcjonariusza publicznego) z bronią, pracownika służb ratunkowych, pracownika straży granicznej, policjanta, żołnierza zawodowego, sapera, pirotechnika, pracy związanej z narażeniem na oddziaływanie substancji chemicznych, materiałów toksycznych, radioaktywnych, rakotwórczych, wybuchowych – tutaj grupa pracujących jest dosyć pokaźna, lecz to nie koniec
 • bezpośredniego wykonywania pracy kaskadera, akrobaty, artysty cyrkowego, nurka, marynarza lub rybaka dalekomorskiego
 • bezpośredniego wykonywania pracy na wysokości powyżej 5 m, w tunelu lub pod ziemią, pracy z urządzeniami pod wysokim napięciem (pow. 60kV) – praca na budowie na wysokościach, górnicy itp. Jak widać niezależnie od tego jaki zawód wykonujecie, korzystając z ubezpieczenia oferowanego do kredytu hipotecznego warto zwrócić uwagę czy w OWU Wasz zawód nie jest wykluczony co do możliwości wypłaty odszkodowania w razie wypadku, który zdarzy się w pracy
 • chorób psychicznych lub zaburzeń zachowania w rozumieniu Międzynarodowej Statystycznej klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych – nigdy nie wiadomo co zdarzy się w przyszłości. Jeśli nagle ubezpieczony zachoruje na jakąś chorobę psychiczną, to taki zapis może spowodować, że powiązanie przyczyny zgonu z chorobą daje pretekst ubezpieczycielowi do odmowy wypłaty odszkodowania

Zawierając umowę o kredyt hipoteczny bierzecie na siebie zobowiązanie, które będziecie spłacać kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Nawet jeśli ubezpieczenie na życie nie jest wymagane, to warto rozważyć takowe. Nigdy nie wiadomo co stanie się w przyszłości, a zapewnienie bezpieczeństwa rodzinie powinno być w tym przypadku najważniejsze. Jeśli już ubezpieczenie jest wymagane obligatoryjnie przez bank, to nie powinno się tego traktować tylko i wyłącznie jako dodatkowego kosztu bankowego. Bo jeśli Ogólne Warunki Ubezpieczenia są napisane w taki sposób, że nie chronią nas w ogóle, to po co w ogóle płacić za taki produkt. Warto więc zapoznać się z OWU, w czym może Wam pomóc doświadczony doradca finansowy i sprawdzić jak wyglądają zapisy w polisie, do której przystępujecie. Powinniście również zapytać, czy jest możliwość dostarczenia indywidualnej polisy na życie, gdyż te z reguły mają korzystniejsze dla klienta Ogólne Warunki Ubezpieczenia niż te oferowane w bankach.

Zawierając polisę ubezpieczenia na życie powinno się zwrócić uwagę przede wszystkim na sumę ubezpieczenia, wysokość składki, którą będziecie musieli płacić i wyłączenia odpowiedzialności. Dobre ubezpieczenie zawiera 2 – 4 wyłączeń, a te oferowane przez banki mogą dochodzić w liczbie nawet do kilkunastu.

Jakich wyłączeń należy się spodziewać w dobrej polisie?

 • samobójstwa, samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę Ubezpieczonego, dokonanego w ciągu 2 lat od daty zawarcia umowy ubezpieczenia
 • czynnego udziału Ubezpieczonego w działaniach wojennych lub aktach stanu wojennego, jak również przebywania na terenach objętych stanem wojennym lub działaniami wojennymi
 • czynnego i niezgodnego z prawem udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy, czynnego i niezgodnego z prawem udziału Ubezpieczonego w rozruchach lub zamieszkach

Te występują niemal w każdej polisie. Niektóre moje komentarze co do konkretnych zapisów są oczywiście przerysowane, ale chcę Wam przede wszystkim zwrócić uwagę na fakt, że takie zapisy można zinterpretować na kilka sposobów, co daje ubezpieczycielom możliwość odmowy wypłaty odszkodowania, a przecież nikt nie chce wstępować na drogę sądową, by otrzymać to co mu się należy.

 

Środki z MDM mogą skończyć się przed wakacjami!

Opublikowano: 3 lutego 2016 przez Bartosz Nowak

abode-987096_1280Ponad 60% puli na rok 2016 – tyle środków zostało już zarezerwowanych na wnioskach kredytowych z dopłatą w ramach programu MDM.

Program Mieszkanie dla Młodych początkowo nie cieszył się zbytnim zainteresowaniem wśród potencjalnych kupujących. Przyczyn takiego stanu rzeczy można znaleźć kilka. Przede wszystkim niedostosowane limity cenowe do warunków panujących na rynku mieszkaniowym, czy brak możliwości otrzymania dopłaty przy zakupie nieruchomości z rynku wtórnego. Od 1 września 2015 roku nastąpił jednak szereg zmian. Między innymi wprowadzono możliwość zakupu nieruchomości na rynku wtórnym, co spowodowało znaczny wzrost zainteresowania programem, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, które są raczej omijane przez deweloperów, stawiających nowe osiedla mieszkaniowe. Te oraz szereg innych zmian spowodowały zwiększone zainteresowanie wśród potencjalnych kredytobiorców, przez co w 2016 roku dopłaty mogą skończyć się jeszcze w pierwszej połowie roku!


Jak korzystano do tej pory z dopłat?

W 2014 roku z zarezerwowanych 600 mln zł zostało wykorzystanych zaledwie 207.254,34 zł co stanowi tylko 34,54% całej dostępnej puli. Niestety program został skonstruowany tak, że niewykorzystana pula na dany rok przepada, zamiast przechodzić na kolejne lata.

W roku 2015, pula została zwiększona do 615 mln zł. O ile do końca sierpnia z dostępnego limitu zostało wykorzystanych 47,72% środków, to od 1 września wraz z nowymi regulacjami, ludzie masowo zaczęli ubiegać się o kredyt z dofinansowaniem z Banku Gospodarstwa Krajowego. W ciągu kolejnych 4 miesięcy, w ramach Mieszkania dla Młodych wypłacono niemal tyle środków co przez pierwsze 8 miesięcy roku, a ostatecznie w ubiegłym roku wykorzystano 520.677,11 zł, co stanowi 84,68% ubiegłorocznej puli.


Ile środków zostało w 2016 roku?

W comiesięcznym raporcie BGK można przeczytać, że na dzień 31.01.2016 wykorzystanych zostało już 332.513,05 zł, co stanowi 45,55% limitu ustanowionego na obecny rok. Dla przypomnienia, w 2016 roku kwota maksymalnego limitu zaplanowana na udzielanie finansowego wsparcia została ustalona na poziomie 730.000,00 zł.

Niestety, kwota o której wspomniałem na początku poprzedniego akapitu, to suma która została już wypłacona. Jeśli zaś weźmiemy pod uwagę wszystkie wnioski o kredyt z dofinansowaniem w ramach Mieszkania dla Młodych, które zostały złożone, to zarezerwowane z puli na 2016 rok jest już 61,39% środków!

Pełne informacje na temat poziomu wykorzystania maksymalnego limitu środków w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela.

Tabela

Źródło: www.bgk.pl


Dlaczego już rezerwowane są środki na kolejne lata?

Warto wyjaśnić jak w skrócie wygląda proces udzielania i wypłaty kredytu z dopłatą w ramach MDM. Początkowo składamy wniosek o kredyt hipoteczny, na którym zaznaczamy, że jest to wniosek o kredyt ze wsparciem z Banku Gospodarstwa Krajowego. Następnie bank przesyła informację do BGK o złożeniu takiego wniosku i rezerwuje przysługującą Wam kwotę dofinansowania. To, że na dzień dzisiejszy zarezerwowanych jest ponad 60% wszystkich środków z puli na rok 2016, nie oznacza, że wszystkie zostaną wypłacone. Wiele wniosków może otrzymać decyzję negatywną, jednak biorąc pod uwagę obecne tempo, można spodziewać się napływania kolejnych. Warto wiedzieć, że fakt, że wniosek kredytowy składany jest np. 30 marca, nie oznacza, że środki z w ramach dofinansowania z BGK zostaną zarezerwowane w puli przypadającej na rok 2016. Dotyczy np. sytuacji, gdy klient kupuje dom od dewelopera, który jest dopiero w trakcie budowy. Termin ukończenia budowy przewidywany jest na luty 2017 roku. Z racji tego, że dopłata w ramach MDM zawsze wypłacana jest jako ostatnia transza kredytu, a ta zostanie wypłacona dopiero po zakończeniu prac budowlanych, wówczas środki rezerwowane będą na kolejny rok, tj. 2017.


Jeśli jesteście zainteresowani kredytem mieszkaniowym i przysługuje Wam dofinansowanie w ramach programu Mieszkanie dla Młodych to nie warto zwlekać. W tym roku środki prawdopodobnie skończą się wyjątkowo szybko, nie wiadomo zaś, jak będzie w latach kolejnych. Aktualnie rządząca partia Prawo i Sprawiedliwość już zapowiedziała, że program MDM nie będzie kontynuowany i pierwotnie zakładany termin zakończenia programu tj. 2018 rok, pozostaje niezmieniony. Jaka będzie przyszłość jaka pomoc będzie przewidywana w latach kolejnych jest jedną wielką niewiadomą. Jeśli, więc jesteście zdecydowani na daną nieruchomość, warto się pospieszyć, żeby kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy złotych w postaci wkładu własnego nie przeszła Wam koło nosa.