Kupujesz nieruchomość? Sprawdź Księgę Wieczystą

Opublikowano: 21 marca 2017 przez Bartosz Nowak

Kupując nieruchomość warto dokładnie przyjrzeć się temu, co zamierzacie kupić. Oznacza to, że nie tylko powinniście iść sprawdzić mieszkanie i ocenić jego stan, ale również zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nabywanego mieszkania/domu. Najważniejszym dokumentem, w którym znajdziecie mnóstwo informacji na temat właścicieli nieruchomości, oznaczeniach jej dotyczących, praw z nią związanych, obciążeń, czy hipotek jest Księga Wieczysta. Dostęp do tego dokumentu jest na tyle ułatwiony, że każdy zainteresowany powinien się z nim zapoznać. Jeśli nie macie jednak wystarczającej wiedzy na temat tego, co możecie tam znaleźć, warto poprosić kogoś kto się na tym zna, by ocenił informacje tam zawarte. Na początek zapoznajcie się z poniższym wpisem, który co nieco przybiży Wam informacji na temat Ksiąg Wieczystych.


Co to jest księga wieczysta?

Księga wieczysta to podstawowy dokument umożliwiający ustalenie stanu prawnego nieruchomości. Rejestr ksiąg wieczystych jest prowadzony przez wydziały wieczystoksięgowe sądów rejonowych.

Właściciel nieruchomości powinien dopilnować, aby treść księgi wieczystej odzwierciedlała stan faktyczny, ponieważ ewentualne niezgodności mogą powodować utrudnienia przy obrocie nieruchomością lub przy uzyskaniu kredytu hipotecznego.

Księgi wieczyste prowadzone są dla wszystkich nieruchomości – gruntowych, budynkowych oraz lokalowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Dodatkowo księga wieczysta może zostać założona dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, które jest ograniczonym prawem rzeczowym.


Gdzie można sprawdzić Księgę Wieczystą?

Każdy może wystąpić o odpis Księgi Wieczystej. W tym celu należy udać się do Sądu Rejonowego właściwego dla położenia danej nieruchomości. Jeśli znasz numer KW, to bez problemu uzyskasz do niej dostęp. Od kilku lat jest jednak prostszy sposób, za pomocą którego sprawdzisz Księgę Wieczystą bez wychodzenia z domu.

Poniżej podaję link do bazy Elektronicznych Ksiąg Wieczystych, w której wystarczy wpisać numer odpowiedniej KW i zaraz można uzyskać do niej wgląd.

Elektroniczne Księgi Wieczyste


Jakie informacje znajdziecie w Księdze Wieczystej

Księga wieczysta składa się z 4 działów, z czego pierwszy jest podzielony na dwie części.

 • Dział I-O – dział w którym znajdziemy informacje geodezyjne i adresowe dotyczące nieruchomości. Znajdziecie tu takie informacje jak: adres, numer działki, rodzaj lokalu, liczba kondygnacji budynku, powierzchnia użytkowa, informacje na temat części wspólnych, czy powiązań z innymi numerami KW
 • Dział I-Sp – spis praw właścicieli nieruchomości. Informacje o służebności przejazdu przez działki sąsiednie, o użytkowaniu wieczystym działek, czy udziałach w gruncie i budynku, który przypada na dany lokal
 • Dział II – informacje o tym kto jest właścicielem nieruchomości, wielkość udziałów jeśli jest więcej właścicieli, kto jest użytkownikiem wieczystym (jeśli działkę oddano w użytkowanie wieczyste)
 • Dział III – najczęściej pojawiają się tu różnego rodzaju obciążenia nieruchomości. Egzekucje, służebności gruntowe, przesyłu, roszczenia
 • Dział IV – hipoteki obciążające nieruchomość. Dowiecie się tutaj, czy dana nieruchomość jest obciążona kredytem. Wysokość hipoteki nie oznacza jednak wysokości aktualnego salda do spłaty, gdyż w rzeczywistości banki wpisują hipotekę w wysokości 150% do 200% wysokości zaciągniętego kredytu i nie aktualizują tej kwoty wraz z jej spłatą. Dla Was jest to tylko informacja, że jest hipoteka i powinniście zażądać od sprzedającego zaświadczenia z banku o wysokości aktualnego zadłużenia z tytułu kredytu hipotecznego.

Wzmianki

Wzmianka to wpis do Księgi Wieczystej informujący o tym, że został złożony w sądzie wniosek o dokonanie zmian w danym dziale księgi wieczystej. Zmiana może polegać na dodaniu nowego wpisu, wykreśleniu już znajdującego się lub jego zmianie.

Na wzmianki trzeba szczególnie uważać, gdyż na pierwszy rzut oka nie widać czego dokładnie dotyczą. O ile tzw. rękojmia wiary publicznej  ksiąg wieczystych mówi o tym, że to co jest zapisane w KW stanowi prawdę i nie musi być dalej weryfikowane. W momencie pojawienia się wzmianki w danym dziale – rękojmia przestaje działać!

Aby sprawdzić czego dotyczy wzmianka i na podstawie jakiego wniosku została wpisana, należy udać się do właściwego Sądu Rejonowego i wykazać się interesem prawnym (np. pokazać umowę przedwstępną zakupu nieruchomości).


Mieszkanie bez księgi wieczystej – czy to problem?

W Polsce często możecie spotkać się z sytuacją, gdy dla danej nieruchomości nie ma założonej księgi wieczystej. Najczęściej tego typu sytuacja dotyczy mieszkań ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. Jeśli chcecie kupić nieruchomość bez KW, to przede wszystkim powinniście otrzymać od sprzedającego zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej zawierającego następujące informacje:
– o braku zaległości sprzedającego wobec Spółdzielni
– o przysługującym sprzedającemu spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu
– o braku przeciwskazań do założenia księgi wieczystej dla lokalu (jeśli kupujecie za kredyt hipoteczny, to bank będzie wymagał)

W tym przypadku zwróćcie również uwagę, czy nieruchomość jest położona na gruncie o nieuregulowanym stanie prawnym – jeśli tak, to nie będzie możliwe założenie Księgi Wieczystej dla lokalu, a co za tym idzie, nie dostaniecie kredytu hipotecznego na zakup takiego lokalu.

Upewnijcie się, że spółdzielnia posiada prawo własności do gruntu lub prawo użytkowania wieczystego.


Problemowe zapisy znajdujące się w Księgach Wieczystych dotyczą zdecydowanie mniejszej części nieruchomości w Polsce, jednak każda transakcja na tym rynku wiąże się zwykle z kwotami znacznie większymi niż kilkadziesiąt czy kilkaset złotych. Często dla Polaków zakup mieszkania jest najważniejszą inwestycją w życiu, dlatego do takiego zakupu warto się przygotować nie tylko od strony finansowej. Dokładna weryfikacja kupowanej nieruchomości nie musi Was praktycznie nic kosztować, a jeśli ma to na celu zapewnienie Waszego bezpieczeństwa i ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami, to chyba więcej argumentów przedstawiać nie muszę.

Kredyty walutowe tylko z wysokim wkładem własnym?

Opublikowano: 9 marca 2017 przez Bartosz Nowak

Zmiany na rynku kredytów walutowych. Największe dotyczą osób, które zarabiają we frankach szwajcarskich (takich jest niewiele) i w funtach (zdecydowanie więcej). Przypomnę, że zgodnie z Rekomendacją S wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego kredyt może zostać udzielony tylko w walucie, w której gospodarstwo domowe uzyskuje dominujący dochód.

Do tej pory na rynku liczyły się praktycznie 2 banki – Pekao S.A. i Alior. Otwarty na kredyty jest również Deutsche Bank, ale słabo liczą zdolność kredytową i jeśli zarabiacie poniżej 10.000 zł/mc w przeliczeniu na złotówki, to możecie zapomnieć o uzyskaniu kredytu w tym banku. Od tego tygodnia jednak dostępność kredytów walutowych zdecydowanie spadnie.


Alior nie chce kredytów walutowych!

Od czasu jak bank został przejęty przez polskiego giganta ubezpieczeniowego PZU, do tej pory niewiele zmieniło się w jego ofercie, jednak 6 marca bank ogłosił nowe procedury w zakresie podejścia do kredytów hipotecznych w walucie obcej.

 1. Pracujesz w Szwajcarii? Kredytu nie dostaniesz
  Alior był jedynym bankiem na rynku, który umożliwiał osobom zarabiającym w CHF uzyskanie kredytu hipotecznego. Od poniedziałku nie jest to możliwe, co oznacza, że jeśli ktoś zarabia w tej walucie, to musi poszukać sobie współkredytobiorcy zarabiającego w innej walucie, by uzyskać kredyt.
 2. Kredyt w GBP tylko dla tych co zarabiają powyżej 20.000 zł/mc
  Bank postanowił zmienić podejście. Do tej pory dobrze liczyli zdolność kredytową i chętnie udzielali kredytów Polakom pracującym na wyspach. Teraz, aby uzyskać finansowanie przynajmniej jeden wnioskodawca musi uzyskiwać średni dochód z kontraktu lub umowy o pracę w wysokości minimum 20.000 zł/mc w przeliczeniu na złotówki! W przypadku gospodarstwa domowego, w którym zarabiają dwie osoby np. po 3.000 GBP, czyli po około 15.000 zł/mc, to nie będzie możliwości udzielenia kredytu!

Tylko kredyty z wysokim wkładem własnym

Teoretycznie jeszcze kilka banków udziela kredytów walutowych – przede wszystkim w Euro, jednak należy to bardziej do teorii niż praktyki. Na rynku były najbardziej liczyły się 3 banki, z których jeden praktycznie sam się wyeliminował.

Atutem Aliora jest to, że udziela kredytów na 90% wartości nieruchomości na 30-letni okres kredytowania, więc klienci nie muszą wnosić wysokiego wkładu własnego.

Pekao S.A. żąda 30% (przy 15-letnim okresie kredytowania) lub 40% (przy 20-letnim okresie kredytowania), a Deutsche Bank również w większości przypadków żąda wkładu własnego na poziomie 30%.


Jeśli zarabiacie w walucie obcej, to nadal możecie uzyskać kredyt w złotówkach. Nie będziecie musieli wnosić wysokiego wkładu własnego, a po powrocie do kraju i podjęciu pracy na miejscu unikniecie ryzyka walutowego. W takim jednak przypadku musicie podejść do kredytu ze współkredytobiorcami (np. rodzicami), którzy będą mieli zdolność kredytową. Jeśli im jej brakuje, to możecie swoim dochodem z pracy za granicą pomóc w podniesieniu tej zdolności – Wasz dochód może zostać uwzględniony przez bank, ale nie w pełnej wysokości.

Więcej o tym przeczytacie w artykule:

Chcesz kredyt w złotówkach, a pracujesz za granicą? To możliwe

Mieszkanie dla Młodych – ile zostało? Raport marzec 2017

Opublikowano: 5 marca 2017 przez Bartosz Nowak

house-963210_1280

Jak pewnie wiecie dopłaty na rok 2017 przekroczyły poziom 95%, a co za tym idzie banki nie przyjmują już wniosków na kredyty z wypłatą dofinansowania w ramach MDM w roku 2017.

W związku z tym, że przyszły rok jest ostatnim, w którym będzie funkcjonował program Mieszkanie dla Młodych, przed Wami ostatnia szansa na skorzystanie z dofinansowania do kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego. W tym roku można składać wnioski, dopóki nie zostanie zarezerwowana pula 50% środków. Po osiągnięciu tego progu, BGK wstrzyma bankom możliwość rejestrowania wniosków i będzie je można składać dopiero od 2 stycznia 2018 roku. Na dzień dzisiejszy zarezerwowano 29,45% puli, co oznacza wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem o nieco ponad 6%.


Kiedy skończy się tegoroczna pula?

W poprzednim roku, limit 50% został osiągnięty w połowie lipca. Biorąc pod uwagę zainteresowanie z jakim mieliśmy do czynienia na początku 2017 i fakt, że rok 2018 jest ostatnim, w którym MDM będzie funkcjonował, niemal pewne jest, że środki skończą się o wiele szybciej. Poprzednio typowałem, że środki mogą skończyć się nawet w marcu, ale o dziwo tempo składanych wniosków spadło i nadal do rozdysponowania na ten rok zostało ponad 20% środków. Jeśli przymierzacie się więc do złożenia wniosku o kredyt z dopłatą jeszcze w tym roku, to zarówno w marcu jak i w kwietniu możecie być spokojni o rezerwację limitu.

Poniżej przedstawiam tabelę przygotowaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego z wykorzystaniem limitów dopłat w poszczególnych latach (stan na 28.02.2017)

Źródło: bgk.pl

Przeczytaj także:

MDM – Mieszkanie dla Młodych – co to i dla kogo

Skradziono Ci lub zgubiłeś portfel? Co robić krok po kroku

Opublikowano: 1 marca 2017 przez Bartosz Nowak

Tym razem krótki wpis o tym, co powinniście zrobić jeśli trafi Wam się nieprzyjemna sytuacja i zostaniecie okradzeni lub zgubicie portfel. Tak na prawdę, to zbyt wielu czynności do wykonania nie ma w takim wypadku, jednak kilka faktów może okazać się niekoniecznie dla każdego oczywistych.


Czego nie nosić w portfelu?

Największe niebezpieczeństwo w przypadku utraty portfela, czy torebki wynika z tego, że nosimy w nich dokumenty, przede wszystkim dowód osobisty i karty debetowe lub kredytowe. Kartami posługujemy się na co dzień, a dowód jest wymagany w każdej instytucji do wylegitymowania się, więc raczej nie zostawicie ich w domu.

Pod żadnym pozorem jednak nie powinniście mieć przy sobie różnych kartek, karteczek z hasłami i loginami do bankowości internetowej, kart kodów jednorazowych do autoryzacji przelewów, czy zapisanych gdzieś PINów do kart.


Co robimy po kolei?

 1. Utrata haseł – jeśli mieliście jakieś zapisane hasła, które mogłyby wpaść w niepowołane ręce – gdyby coś takiego znajdowało się w utraconym przedmiocie, należy natychmiast udać się do najbliższego oddziału banku lub zadzwonić na infolinię i zablokować dostępy do bankowości internetowej. Jest to pierwsze zadanie do wykonania, bo jeśli ktoś wejdzie w posiadanie hasła do konta i karty kodów jednorazowych lub tokena (jeśli nie macie autoryzacji SMS), to może sobie zrobić przelew z Waszego konta i momentalnie wyprowadzić wszystkie pieniądze.
 2. Utrata karty – utrata karty powinna zostać natychmiast zgłoszona w najbliższym oddziale banku lub na infolinii. Jeśli macie karty kilku banków, to należy zastrzec każdą z nich. Numer na infolinię, gdzie możemy zastrzec kartę znajduje się na odwrocie każdej karty wydanej przez bank. Jak ją zgubicie to numeru już nie spiszecie, więc warto zrobić to zawczasu na wszelki wypadek.
  W czasach, gdy większością kart można płacić zbliżeniowo bez wpisywania kodu PIN, złodziej może w łatwy sposób dokonać kilku zakupów w kwotach poniżej 50 zł i wydać nam nawet 250 zł (w większości banków w tej wysokości jest ustawiony limit dzienny transakcji zbliżeniowych).
  Kartę należy zastrzec niezwłocznie nawet, gdy nie macie pieniędzy na koncie. Transakcje zbliżeniowe są często możliwe nawet, jeśli na koncie macie minus, co powiększy jeszcze Wasze zadłużenie! – przeczytasz o tym w artykule Nie masz nic na koncie? Zbliżeniowo zapłacisz! Sprawdź jak działa Twoja karta
  Kolejnym zagrożeniem i to znacznie większym niż transakcje zbliżeniowe, są płatności internetowe kartą. Aby zrobić zakupy przez internet wystarczy podanie numeru karty i numeru CVV (3 cyfry na odwrocie karty). W ten sposób w prosty sposób można wyprowadzić pieniądze z konta. Banki na szczęście wprowadzają dodatkowe zabezpieczenia (trzeba podać hasło sms, które przychodzi do nas na telefon), jednak nie wszystkie.
 3. Utrata dowodu osobistego – większość osób gdy podejrzewa, że została okradziona, to najczęściej zgłasza takie zdarzeniena komisariacie, po czym udaje się do urzędu miasta w celu zastrzeżenia dowodu osobistego i złożenia wniosku o nowy. Niestety zgłoszenie na policji czy w urzędzie miasta nie powoduje zastrzeżenia dowodu osobistego w bankach!
  Gdzie zatem możemy zgłosić zastrzeżenie dowodu osobistego dla banków?
  BIK.pl – najszybciej jeśli macie konto w Biurze Informacji Kredytowej (może być bezpłatne – polecam), to możecie to zrobić za pośrednictwem swojego konta lub na stronie nieskradzione.pl/zastrzeganie-dokumentow
  Oddział PKO Banku Polskiego – nawet jeśli nie macie tam konta to i tak możecie podejść i zastrzec swój dowód osobisty. Będziecie musieli jednak podać numer i serię dowodu, który ma zostać zastrzeżony
  Oddział Waszego Banku – tam mają dane Waszego dokumentu, więc jeśli nie macie konta w Biurze Informacji Kredytowej, to warto najpierw udać się do swojego banku. Jeszcze niedawno zastrzeżenie dokumentu w jednym banku nie powodowało przekazania informacji do pozostałych! 100% pewności nie mam czy zostało to poprawione, więc dla bezpieczeństwa polecam albo BIK.pl albo PKO BP, które przekazują automatycznie informacje do wszystkich instytucji bankowych

Sporo się ostatnio mówiło o niebezpieczeństwie wyłudzaniu kredytów na skradzione dane osobowe. Najlepiej jeśli słyszymy o takich problemach tylko w mediach, a nie doświadczamy tego osobiście, więc warto zabezpieczyć się i przynajmniej mieć wiedzę, w jaki sposób postępować.